GENEL
Bu şartname yapı işlerine ait teknik şartnamelerde yer alan konuların tamamlayıcısıdır. Yapı işleri teknik şartnamesi ile çelişki halinde bu şartname hükümleri geçerlidir.

 

KAPSAM
Bu teknik şartname Plastik (PE) Menhol ve Menhol Parçaları üretiminde kullanılacak malzemelerin seçimi ve yapım yöntemlerinin tariflerini ve geometri tariflerini kapsamaktadır.

 

STANDART BELGELERİ
TS EN 13598-2: Tüm Plastik (PE) Menhol ve Menhol Parçaları geçerli TS EN 13598-2 standardına yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
TS EN ISO 9001:2008: Üretici firmalar geçerli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
TS EN ISO 14001:2004: Üretici firmalar geçerli TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

 

HAMMADDE
Kullanılacak hammaddenin;

  •  Yoğunluğu, 0.935 gr/cm3 veya üzeri olmalıdır.
  • Çekme mukavemeti, 17 Megapascal (MPa) veya üzerinde olmalıdır.
  • Nihai uzama 200% veya üzerinde olmalıdır.
  • Korozyona mukavim olmalıdır.
  • Kullanılan polietilenin ve boyar maddesinin en az UV standardında olmalıdır.
  • Kullanılan hammadde ve boyar madde kurşun ve çevreye zararlı ağır metaller içermemelidir.

SIZDIRMAZLIK CONTALARI
Sızdırmazlık conta malzemesi, hangisi uygulanabilir ise, EN 681-1, EN 681-2, EN 681-3 veya EN 681-4’e uygun olmalıdır.
Sızdırmazlık contası, parçaların özellikleri üzerinde olumsuz hiçbir etki göstermemeli ve deney için monte edilmiş sistemin performans gereklerini karşılayamamasına neden olmamalıdır.

BOYUTLAR VE ÖZELLİKLER
Muayene bacası veya menhollerin nominal boyutlarının sınıflandırılmasında bilezik şaftının iç çapı kullanılmalıdır.
Tüm boyutlar EN ISO 3126’ya göre ölçülmelidir. Aşağıda tanımlanan boyutsal gereklere ilaveten baca ve menholler EN 476’da belirtilen geometrik özelliklere uymalıdır.
Soket ve spigot çapları bağlanacak borularla uyum sağlamalıdır.

 

Baca ve menhol parçaları, adam girişi sınırlamalarıyla ilgili ulusal emniyet kuralları ve/veya yerel koşullara tabiidir. Montaj öncesinde uyum için kontrol edilmelidir. Kullanılacak çerçeve, kapak veya ızgara, başka türlü belirtilmemişse, EN 124’deki ilgili tasarıma uymalıdır.
Menhol basamak ve merdivenleri ya EN 13101:2002 ya da EN 14396’ya, ulusal emniyet kuralları dikkate alınarak hangisi uygunsa, uyumlu olmalıdır.

 

Tüm ölçülerde DIN 16901-160-A/B Toleransları geçerlidir. Et kalınlığı tolerans değeri %25‘dir.
Plastik Menholler TS EN 13598-2 standardına göre üretilmiş ve geçerli TSE sertifikasına sahip olacaktır.
Taban Elemanı çeşitli tiplerde boru bağlantısının (Koruge/PE/HDPE/PVC) bağlanabileceği şekilde kendinden çıkış donanımlı olarak temin edilecektir. Ör. DN 1000 serisi, kendinden çıkışa sahip temin edilen taban elemanları Ø400 çapa kadar boru bağlantısına kadar uygun olacak şekilde kendinden çıkışı temin edilecektir.

 

Floteks, teknik ekibi ile proje aşamasından uygulama alanına, sizlere teknik destek vermekten mutluluk duymaktadır.
Projelerinizde-ihalelerinizde PE esaslı rögar, muayene bacası ve/veya muayene odacığı kullanımı için gerekli şartname ve birim fiyat örnekleri aşağıda verilmiştir.