Plastik Menhollerin başlıca avantajları ve üstün özelliklerini kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Sızdırmazlık
 • Kimyasal Etkiye Direnç
 • Plastik - Plastik uyumu
 • Esneklik
 • Mukavemet
 • Hafiflik
 • Montaj Kolaylığı
 • Uzun Ömürlü
 • Bakım gerektirmez
 • Ekonomik açıdan faydalı
 • Geri Dönüşebilirlik ve Çevreye Zararsızlık

“Su ve kimyasallara karşı direnci yüksektir. Sızdırmazlık özelliği ile çevreyi korur. Plastik menhol-Plastik boru sızdırmayı tamamen önleyecek şekilde bağlanır.”

Plastik yapısı itibari ile İç ve Dış sızdırmazlık özelliklidir. Burada ürünün kimyasallara karşı direnci öne çıkmaktadır. Muayene odacıkları tek parça olarak imal edilebildiği gibi ünitelerden de oluşabilir. Yani modüler yapıda da olabilir. Bu durumda da üniteler arasındaki mükemmel “Plastik – Plastik uyumu” ve yine plastik esaslı sızdırmazlık elemanları ile olan uyum sonucu mükemmel birleşim ve sızdırmazlık sağlanır.

 

Ayrıca kendisine bağlantıyı sağlayan giriş-çıkış kanalları aynı şekilde plastik uyumu içinde bağlantı yaparak sızdırmazlığı korur. Kullanılmayan kanallar basit bir eleman ile mükemmel bir şekilde kapatılabilir ve istenildiği zaman kolayca kullanıma sunulabilir.

 

Sonuç iki yönden de çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yeraltı suyunu ve kimyasalları içeriye almayarak ait olduğu sistemi korur ve istenmeyen materyalin sisteme karışmasını engeller. Muayene Odacıklarında odacığın temiz kalmasını sağlayarak bakım işleminin yapılmasını kolaylaştırır. Telekomünikasyonda iletişim hatlarının ve ek yerlerinin zarar görmesini engeller. Pis su taşıyan sistemlerde doğaya zararlı materyalin doğaya karışmasını engelleyerek doğal dengeyi korur.

“Plastik Menholler Esnektir ve Mukavemetlidir”

 

Günümüzde gelişmiş ülkelerin doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan malzemelerin %95’i plastik esaslıdır. Polietilen elemanlar kullanım alanlarına göre diğer elemanlara kıyasla daha sağlam, pratik ve ekonomiktir. Yer hareketlerine dayanım, özellikle deprem kuşağındaki alt yapı çalışmalarında dikkate alınması gereken en önemli husustur. İçme suyu ve kanalizasyon hatları, doğalgaz ve petrol boru hatları, tüneller, elektrik ve iletişim hatları gibi günlük hayatın vazgeçilmez parçaları olan yeraltı yapılarının kısa bir süre için bile kullanım dışı kalması günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Plastik özellikle 1995 Japonya (Kobe) depremi ve 1999 Türkiye körfez depreminde alt yapı sistemlerinden sıfır hasarla çıkan tek malzeme sınıfıdır. 1999 senesinde ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrasında “doğalgaz servis hatları” dışında kalan tüm alt yapı hatları zarar görmüştü. Bunun nedeni sadece doğalgaz hatlarının Polietilen elamanlar döşenmiş olmasıydı. Deprem sonrasında yapılan yenileme çalışmalarında İller Bankası bu bölgedeki tüm içme suyu alt yapısını Polietilen (PE) elemanlar kullanarak yapmıştır.

“Plastik Menholler betonun menhollerin yaklaşık %5’i ağırlığındadır. 2 kişi hafif ekipmanlarla kolayca monte edebilir. Zor şartlarda ve arazilerde kullanmaya çok müsaittir. Montaj süresi çok kısadır. Uygulama alanı kısa sürede eski haline kavuşur.”

Nakliye ve montajda ürünün en büyük avantajı hafif olmasıdır. Bilindiği üzere altyapı uygulamaları şehir içinde ve meskun mahal dışında mekan ayırt etmeksizin gerçekleştirilmektedir.

 

Burada ilk sıkıntı nakliye olmaktadır. Trafik kanunları ve uygulama yeri şartları araç tonajlarında belirleyici olmaktadır. Özellikle proje ürünümüz üzerinde yapılan araştırmalar sonucu Betonarme Yapı elemanının ağırlığı aynı ebatlardaki Termoplastik Yapı Elemanlarının ağırlığının yaklaşık 18 katı olduğu görülmektedir.

Montaj aşamasında en önemli unsurlardan biri de zamandır. Altyapı uygulamalarında temel esas uygulamanın hızlı bir şekilde gerçekleştirilip yapının bir an önce üzerinin kapanması ve bölgenin eski şartlarına geri getirilmesidir. Özellikle var olan alt yapı sistemlerinin yenilenmesinde çalışma alanları genellikle meskun mahal içinde, insan ve trafik var olan bölgeleri kapsamakta olup hem güvenlik hem de çevre rahatsızlığı açısında uygulama çok hızlı yapılmalıdır.

 

Beton eleman ile kıyaslandığı zaman ise Termoplastik Eleman çok kısa süre içinde yerine monte edilip bağlantıları da aynı şekilde hızlı ve daha önemlisi da güvenli (sızdırmazlık v.b.) bir biçimde aktif hale getirilebilmektedir.

 

“Plastik Menhollerin ömrü ortalamada 50 yıl olarak düşünülmektedir. Ömrü boyunca bakım gerektirmez.”

 

Alt yapı projelerinin geçen süreç içerisinde günlük değil uzun soluklu ve devamlılık esaslı yapılmaya başlanması beraberinde bakım gerekliliğini ve bu gerekliliğe verilen önemi arttırmıştır. Yeni projeler ışığında var olan alt yapı sistemlerinin adaptasyonunda ve iyileştirilmesinde de bakım, aslında büyük ölçüde onarım ve yenileme söz konusudur.

 

Enerji, telekomünikasyon ve diğer bilişim teknolojileri sunan kurum ve şirketlerin altyapı çalışmaları hızlanmaktadır. Çünkü sektör sürekli gelişmekte, hizmet edilen alan ve kişi sayısı artmaktadır. Bu hizmeti götüren kurum ve şirketler hizmet kalitesini arttırmak zorunda olmaları gereği önemli yatırımlar yapmaktadırlar. Yaptıkları yatırımların uzun süre hizmet vermesi ve yatırımlarının geri dönüşünü sorunsuz almak istemeleri bakıma verdikleri önemi arttırmıştır.

 

Bakım onarım ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve raporları göz önüne alındığında özellikle beton muayene odacıklarında hasar ve bakım gerekliliği öne çıkmaktadır.

 

Plastik yapısı itibari ile çok Uzun Ömürlü bir malzemedir. Tüm belirttiğimiz özellikleri çerçevesinde bakım gerektirmez bir yapıya sahiptir.

 

“Plastik Menholler uzun dönemde üstün özellikleri ile fiyat avantajı sağlar.”

Plastik Menholler Uzun Ömürlülüğü ve Bakım Gerektirmemesi, şu an piyasadaki beton ürünün ise bahsedildiği üzere kısa ömürlü ve bakıma muhtaç olması Termoplastik Altyapı elemanlarının da Ekonomik Avantajını öne çıkartmaktadır.
“Plastik Menhollerin sera gazı emisyonu 2kg / yıl CO2’dir.”

 

Gelişmiş ülkeler hızla CO2 oranlarını düşürmeye gayret etmektedir. Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodu kullanılarak yapılan analizde:

 

Sızıntıyı göz ardı ettiği takdirde Beton Yapı Elemanının üretim, nakliye, bakım ve hizmet sürecinde Sera Gazı emisyonu olarak 33,43 kg/yıl CO2 ürettiği, Aynı süreçte Termoplastik muayene birimlerinin ise 2,42 kg/yıl CO2 ürettiği bunun %10 kadar bir oran olduğu, eğer sızıntı dikkate alınır ise bu değerlerin beton için 423,38 kg/yıl CO2 a çıktığı Termoplastik muayene birimlerinde ise aynı kalarak 2,42 kg/yıl CO2 olduğu belirtilmiş ve yaklaşık 175 katı olduğu vurgulanmıştır.

Bunun yanında Plastik Menholler %100 geri dönüşümlüdür.