1. ÇUKURUN HAZIRLANMASI

 • Çevredeki en yakın inşaat duvarı ile çukur arasında en az 1.50 cm mesafe olması gerekmektedir.
 • Taş ve benzeri keskin kenarlı cisimlerden arındırılmış olan çukur içine düzgün bir zemin hazırlanmalıdır.
 • Zeminin batak olmaması ve taşıyıcı özelliğinin olması bir inşaat mühendisi tarafından onaylanmalıdır.
 • Zeminin 5-10 cm kalınlığında kum yatağı ile tesviye edilmesi önerilmektedir.
 • PE Yer Altı Depolama Tankı’nın yerleştirileceği çukur, zemin sınıfına göre emniyetli çalışma payı dâhil olacak şekilde Tankın en-boyuna veya çapına her tarafında minimum 50–60 santim olmak üzere minimum 1–1,20 metre ilave edilmiş boyutlarda olmalıdır. (Burada geri sıkıştırmada kullanılan kompaktörün veya sıkıştırma aletinin tabla genişliği esastır.)

2. ÇUKUR İÇİNE YERLEŞTİRİLMESİ

 • PE yer altı depolama tankı düzgün zemine oturtulmalıdır.
 • PE yer altı depolama tankının koyulacağı taban iyice sıkıştırılmalı ve 10-20 cm yüksekliğinde ince kum kullanılarak tesviye edilmelidir.
 • Tesviye öncesinde eğer doğal kazı zemini iyi değil ise (Sulu, balçık vb.) 0-50 mm kuru kırma taş malzeme ile iyileştirme yapılır.
 • Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda uygulayıcı yetkin inşaat mühendisinin gerekli görmesi durumunda C18 veya C20 sınıfı beton kullanılarak 15 cm yüksekliğinde düzgün bir beton taban oluşturulmalıdır. PE yer altı depolama tankı bu betona sabitlenmelidir.

3. KISMEN GÖMÜLMESİ

 • Bağlantıları yapıldıktan sonra tank 2/3 oranında su ile doldurulmalıdır.
 • Tank ile çukur duvarı arasında kalan mesafe, tankın su giriş & taşma çıkış bağlantılarına dek katmanlar halinde kum (çizim 2 de C) ile doldurulmalı ve sıkıştırma işlemi ehil bir personel tarafından ve mümkün ise el kompaktörü ile yapılmalıdır.

4. TAMAMEN GÖMÜLMESİ

 • Tesisat işleri tamamlandıktan sonra tankın üstü noktasına kadar hafif dolgu malzemesi (malzeme yoğunluğu < 1,7 t/m3 |çizim 1 de B) kaplanmalıdır.
 • Takriben 20 cm derinliğindeki son katman ise gene taş ve benzeri sert malzemelerden arındırılmış olan yüzey toprağı ile doldurulmalıdır.
 • Doldurma işlemi sırasında muayene bacası çevresi ince kum ile mantolanmalıdır.
 • Muayene bacası ve kapağı sadece yaya trafiğine açıktır ve araç trafiğine açılabilmesi için bu amaca uygun beton bilezikli başka bir muayene bacası ve kapak çözümü ile desteklenmelidir. Çözüm için Floteks A.Ş.’den destek almanız tavsiye edilir.
 • Bazı koşullar altında tanka zarar verebileceği için, tankın tehlikesi bulunan bölgelerdeki uygulamalar özel şartlara bağlıdır.
 • Bu şartlar yetkin bir inşaat mühendisince veya Floteks A.Ş. tarafından müşteriye önerilebilir.
 • Yer altı su seviyesinin depo taban seviyesini aşması durumlarında, deponun yere ankrajı gibi önlemler gerekebileceğinden, bu konuda Floteks A.Ş. veya yetkin bir inşaat mühendisine müracaat edilmesi gerekir.

Floteks Subterra PE yer altı tank serisinin yerine gömülme süreci, her depo ile beraber verilen ve dilediğiniz zaman temin edebileceğiniz “Subterra PE yer altı tankları teknik uygulama kılavuzu”nda belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.