Uygulama Alanları
Altyapı sistemlerinde borulara belirli aralıklarla bağlantı yapabilmek, gözlemlemek, bakım yapabilmek için çeşitli büyüklük, derinlik ve şekilde muayene birimleri konulmaktadır.

 

Kanalizasyon sitemlerinde, telefon bağlantılarında, su şebekelerinde, elektrik uygulamalarında duruma göre her sokak köşesine, her ev girişine, 50 metre aralıklara kadar düşebilen sıklıkta, uygun büyüklük ve şekilde bir birim konabilmektedir.

 

İlgili standartlara göre muayene bacası montaj bölgeleri
Menhollerin uygun sınıfları montaj yerine bağlıdır. Farklı montaj bölgeleri ilgili TS EN 13598-2 ve TS 1478 EN 124 standartlarında aşağıdaki gruplara ayrılmıştır. Bu gruplardan karayolu ortamındaki bazılarının yerleri gösterilmiştir.

 

Her grup için hangi sınıf kullanılacağı hakkında kılavuz bilgi parantez içerisinde verilmiştir. Uygun sınıf seçimi proje tasarımcısının sorumluluğundadır.

Grup 1 (A15 sınıfı)
Sadece yayalar ve bisiklete binenlerin kullandığı alanlar.
Grup 2 (B 125 sınıfı)
Patikalar, yaya bölgeleri ve benzeri alanlar, araba park yerleri veya araba park kaplamaları.
Grup 3 (C 250 sınıfı)
Yolların kenarında, bordür sınırından itibaren yol kaplamasına doğru en fazla 0,5 m, yaya yoluna doğru en fazla 0,2 m giren bordür kanallarında.
Grup 4 (D 400 sınıfı)
Yol kaplamaları (yaya caddeleri dahil), sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları.
Grup 5 (E 600 sınıfı)
Yüksek tekerlek yüküne maruz alanlar, örneğin; limanlar, hava alanı kaplamaları.

Tüm Subterra markalı Floteks altyapı ürünleri TS EN 13598-2 belgesine sahiptir ve en yüksek trafik sınıfı olan E sınıfına kadar yeterlilik gösterebilmektedir.