BETONARME TERMOPLASTİK BETON VEYA BETONARME
Plastik menhol - plastik boru sızdırmayı tamamen önleyecek şekilde bağlanır. BORULAR İLE UYUM Plastik borular ve beton bir menhol sızdırmaz bir şekilde bağlanamaz.
Yer hareketlerinden zarar görebilir. ESNEKLİK Yer hareketlerinden etkilenmez.
Beton menhollerin %5’i ağırlığındadır. AĞIRLIK Ağırlığı yüzünden nakliye ve montajda kırılma-çatlamalar görülür.
2 kişi hafif ekipmanlarla kolayca monte edebilir.Zor şartlarda ve arazilerde kullanılmaya çok müsaittir. MONTAJ
EKİPMANLARI
Ağır ekipman gerektirir.
Montaj süresi çok kısadır. Uygulama alanı kısa sürede eski haline kavuşur. MONTAJ SÜRESİ Montaj süresi uzundur.
Ömrü ortalamada 50 yıl olarak düşünülmektedir.Ömrü boyunca bakım gerektirmez. BAKIM / ONARIM Ömrü kısadır. Ömrü sırasında bakım gerektirir.
Çevre Sağlığı ve Küresel Isınma Sera gazı emisyonu 2 kg/yıl CO2’dir. ÇEVRE SAĞLIĞI VE KÜRESEL ISINMA Sızıntı hesaba katılmadan sera gazı emisyonu 33 kg/yıl, katılırsa 423 kg/yıl CO2’dır.
İlk alımda pahalı görünse de uzun dönemde üstün özellikleri ile fiyat avantajı sağlar. EKONOMİK BAKIŞ İlk satınalmada ucuzdur. Fakat sonradan montaj zorluğu, kısa ömrü ve bakım gerekliliği ile maliyetler artar.
Su ve kimyasallara karşı direnci yüksektir. Sızdırmazlık özelliği ile çevreyi korur. SIZDIRMAZLIK Zamanla yer altı suları ve kimyasalların etkisi ile incelir ve kırılganlaşır. Çatlakların olışması ile sızıntılara yol açar.
Yurtdışında beton menhollerde iç duvar kaplanarak bu sorun ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
*Beton menhollerin %50’sinin montajdan hemen sonra sızdırmaya başladığı tahmin edilmektedir.