Uygulama sınıfına uygun TS 148 EN 124 belgeli Menhol kapağı altına konmak üzere donatılı beton bileziklerin yapılması için gerekli her türlü masraf her türlü işçilik, makina, ekipman, alet, edevat, yatay ve düşey taşıma yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı, giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil (imal edilmiş prefabrik muayene bacası konik elemanının şantiyeye nakli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli dahil) 1,00 mt. iç çapında PE prefabrik muayene bacası konik elemanı ile baca teşkili yapılmasının derinliklere göre değişen 1 adet fiyatıdır.

 

Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI PREFABRİK BASAMAKLI KONİK ELEMANI, YÜKSELTME BİLEZİĞİ VE TABAN ELEMANI KULLANILARAK Ø 1000 MM ANMA ÇAPINDA PE ESASLI PARSEL VEYA MUAYENE BACASI TEŞKİLİ BİRİM FİYAT TARİFİ

 

Altyapı uygulamaları için polietilen menhollerin tasarımı ve imalatı ilgili şartlar ve esaslar dâhilinde TS EN 13598-2, TS EN ISO 9001:2008, TS EN ISO 14001:2004 belgelerine sahip, TSE tarafından onaylı üretici tarafından imal edilmiş veya satın alınmış, her türlü deneyleri yapılarak idare tarafından kabul edilmiş TS EN 13598-2 Kalite Belgesine sahip PE esaslı, PE basamaklı, 1,00 mt iç çapında polietilen prefabrik muayene bacası küresel taban, bilezik ve konik elemanının baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, “Eğer” kazı tabanında herhangi bir çürük malzemenin olması durumunda bu malzeme sıyrılması, uzaklaştırılması ve kazı tabanının onaylanmış bir dolgu malzemesi (agrega, temel betonu veya prefabrik taban beton plaka vb.) kullanılması suretiyle taban ıslahının yapılması.

 

Sağlam kazı tabanının tesviyesinin, muayene bacası (Menhol) düzgün zemine oturtulacak şekilde ince kum (ve/veya tas tozu 0-5 mm) veya “0-20 mm” agrega kullan›larak mühendislik tekniklerine uygun şekilde yapılması.

 

Kendinden entegre çıkışlara sahip PE esaslı muayene baca taban elemanının kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi, TS EN 681-1 standardına uygun olan sızdırmazlık contası kullanılmak suretiyle PE esaslı PE basamaklı yükseltme bilezikleri ve konik elemanı ile istenilen yüksekliklerde sızdırmaz halde muayene bacası elde edilmesi.

 

Muayene bacasına boru bağlantılarının sızdırmaz bir şekilde teknik şartnamesine uygun şekilde yapılmasını takiben teknik şartnameye, TS EN 1610 a ve/veya mühendislik tekniğine uygun şekilde kademeli-tabaka tabak yan ve geri dolgusunun yapılması, nihai kapak kotuna göre PE konik elemanın boğaz kısımda kesme vasıtasıyla ayar yapılması.